03.09.2023 Ver 6.144

– Vent på hendelser: Lagre oppsett virket ikke, og denne oppdateringen er ikke kompatibel med tidligere oppsett. Vis jobber som venter på en hendelse virket…

Les mer... 03.09.2023 Ver 6.144

22.08.2023 Ver 6.143

– Klikk på chart-avd-status viste tom oversikt. – Snarvei på fremsiden for 30 dager frem viste 0 dager frem – PO Oversikt: Valg av avdeling…

Les mer... 22.08.2023 Ver 6.143

18.08.2023 – Ver 6.142 (Maskindagbok, snarvei)

– Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Unøyaktig sjekk mot tidspunkt – Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Viser bare hviletider som ikke…

Les mer... 18.08.2023 – Ver 6.142 (Maskindagbok, snarvei)

25.07.2023 – Ver 6.140 (PO, ansatt, komponent)

– PO, Oversikt, Ny: For bruker som hadde satt PONummerGrupper i brukerprofil så ble ikke hele PONrSerien satt, bare løpenummeret. – Ansattsertifikater, nytt avkryssningsfelt for…

Les mer... 25.07.2023 – Ver 6.140 (PO, ansatt, komponent)

12.07.2023 – Ver 6.139 (Avvik, ansatte)

– Avvik: Der en har brukt internt ref.nr så kunne internt refnr bli feil. Dette blir rettet automatisk ved oppgradering, samt at dokumentsti blir oppdatert….

Les mer... 12.07.2023 – Ver 6.139 (Avvik, ansatte)

23.06.2023 – Ver 6.138 (PO, mannskap, avvik)

– PO, Endre: Endre rekkefølge på ordrelinjene ble ikke lagret. – PO, PONummer: Kan sette inn Avdeling eller Avdeling-KortKode som en del av PONummeret. –…

Les mer... 23.06.2023 – Ver 6.138 (PO, mannskap, avvik)

19.05.2023 – Ver 6.135 (forkortelser,utskrift)

– Rutine for automatisk bytting for Forkortelser for «Deler Hovedgruppe», «Deler avdeling» og «Ansatt avdeling». – Utksrift arbeidsordre, Deler: Utvidet kolonne for lager til å…

Les mer... 19.05.2023 – Ver 6.135 (forkortelser,utskrift)

21.04.2023 – Ver 6.132 (Komponent)

– Komponent, treoversikt: Ny knapp med hjelp om hvordan en legger inn en ny komponent.

Les mer... 21.04.2023 – Ver 6.132 (Komponent)

26.03.2023 – Ver 6.130 (Komponentoversikt)

– Komponent oversikter: Lagt til knapp for å vise komponenten i trestrukturen

Les mer... 26.03.2023 – Ver 6.130 (Komponentoversikt)

23.03.2023 – Ver 6.129 (Ansatt)

– Ansatt-sertifikater: Sertifikater ihht stilling vises med info om dette, manglende sertifikater ihht stilling vises i vanlige sertifikatoversikter.

Les mer... 23.03.2023 – Ver 6.129 (Ansatt)