MProg AS tilbyr vedlikeholdsprogrammer for små og mellomstore bedrifter.

Programmene tar automatisk vare på dokumentasjon, og dere egne styringsdokumenter kan lett integreres med dokumentsystemet og brukes aktivt i programmet. Ulike funksjoner, logger og tilpassede skjema reduserer papirbruken radikalt. Både IndustriData Vedlikehold og M-Prog kommer i en grunnversjon med det som trengs for å sette opp en vedlikeholdsplan

 

IndustriData Vedlikehold er et komplett system for styring og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter for landbaserte virksomheter. Programmet er lett å konfigurere og kan brukes i alle slag bedrifter, vi har i dag over 100 kunder som bruker vedlikeholdsprogrammet. Systemet kan deles opp i kontor, avdelinger, verksted og lager, og dere har full styring av brukere og datatilgang. Tillegsmoduler

 

M-Prog Vedlikehold er basert på IndustriData Vedlikehold men har ekstra funksjoner for ISM, og er et komplett system for styring og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter for skip og rederier. Programmet er lett å konfigurere og kan brukes i både små og store rederier.  Tilleggsmoduler