Tilleggsmoduler i M-Prog

Deler/ordre

 • Lagerstyring, deler i vedlikehold, bestillingsordre, postering, budsjett

Verkstedliste

 • Liste over arbid som enønsker gjennomført i en periode, f.eks ved dokking elller ombygging
 • Alle kan legge inn arbied som et ønske, men det er ledelsen som bestemmer hva som skal gjøres
 • Verktøy for oppfølging og aktiviteter
 • Kan ha flere verkstedlister samtidig på samme båt
 • Samhandler sømløst med vedlikeholdsplanen

Mannskap

 • Oversikt over turnus, sertifikater
 • Grafisk sertifikatoversikt
 • Grafisk arbeidsplan
 • Prosedyrer for gjennomgang

ISM Skjema

 • Konfigurerbare skjema med redigeringsverktøy
 • Kan kobles til vedlikeholdsjobber og HMS

 

Avvik

 • Integrert mot utstyr og vedlikeholdsplan

Risikoanalys

 • Dokumentasjon av farer for utførelse av jobber
 • Egendefinerbare risikogrupper
 • Tilpasse konsekvens og sannsynlighet
 • Integrert mot vedlikeholdplan

Maskindagbok

 • Godkjent av Sjøfartsdirektoratet
 • Registreringer i maskindagbok blir automatisk låst etter 24 timer. eller ved signering av maskinansvarlig eller kaptein
 • Maskindagbok har to faner, en for utstyr som er kblet mot maskindagbok, og en for posteringer

APP

 • Gir deg tilgang til funksjoner som komponent-tre, utstyr, jobber, historikk og hendelseslogg
 • En kan legge inn nye jobber og rapportere ferdige jobber
 • Se hva som forfaller. Det kan sorteres på avdeling og ansvarlig
 • Ta bilder med kamera og koble mot utstyr, jobber, hisorikk og logg