18.08.2023 – Ver 6.142 (Maskindagbok, snarvei)

– Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Unøyaktig sjekk mot tidspunkt – Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Viser bare hviletider som ikke…

Les mer... 18.08.2023 – Ver 6.142 (Maskindagbok, snarvei)

25.07.2023 – Ver 6.140 (PO, ansatt, komponent)

– PO, Oversikt, Ny: For bruker som hadde satt PONummerGrupper i brukerprofil så ble ikke hele PONrSerien satt, bare løpenummeret. – Ansattsertifikater, nytt avkryssningsfelt for…

Les mer... 25.07.2023 – Ver 6.140 (PO, ansatt, komponent)

12.07.2023 – Ver 6.139 (Avvik, ansatte)

– Avvik: Der en har brukt internt ref.nr så kunne internt refnr bli feil. Dette blir rettet automatisk ved oppgradering, samt at dokumentsti blir oppdatert….

Les mer... 12.07.2023 – Ver 6.139 (Avvik, ansatte)

23.06.2023 – Ver 6.138 (PO, mannskap, avvik)

– PO, Endre: Endre rekkefølge på ordrelinjene ble ikke lagret. – PO, PONummer: Kan sette inn Avdeling eller Avdeling-KortKode som en del av PONummeret. –…

Les mer... 23.06.2023 – Ver 6.138 (PO, mannskap, avvik)

19.05.2023 – Ver 6.135 (forkortelser,utskrift)

– Rutine for automatisk bytting for Forkortelser for «Deler Hovedgruppe», «Deler avdeling» og «Ansatt avdeling». – Utksrift arbeidsordre, Deler: Utvidet kolonne for lager til å…

Les mer... 19.05.2023 – Ver 6.135 (forkortelser,utskrift)

21.04.2023 – Ver 6.132 (Komponent)

– Komponent, treoversikt: Ny knapp med hjelp om hvordan en legger inn en ny komponent.

Les mer... 21.04.2023 – Ver 6.132 (Komponent)

26.03.2023 – Ver 6.130 (Komponentoversikt)

– Komponent oversikter: Lagt til knapp for å vise komponenten i trestrukturen

Les mer... 26.03.2023 – Ver 6.130 (Komponentoversikt)

23.03.2023 – Ver 6.129 (Ansatt)

– Ansatt-sertifikater: Sertifikater ihht stilling vises med info om dette, manglende sertifikater ihht stilling vises i vanlige sertifikatoversikter.

Les mer... 23.03.2023 – Ver 6.129 (Ansatt)

10.03.2023 – Ver 6.126 (Po. ansatt, verkstedliste)

– PO: Forbedret håndtering av valuta – Trend og Bunker, Snitt: Bedre utskrift av graf med dato / liter. – Ansatt, Endre egne sertifikater med…

Les mer... 10.03.2023 – Ver 6.126 (Po. ansatt, verkstedliste)

14.02.2023 – Ver 6.121 (utskrift, skjema, ansatt)

Utskrift, forhåndsvisning: Fungerer bedre på 4K skjerm. – Skjema, Utskrift, Forbedret automatisk valg av rotasjon, tekststørrelse passer bedre. Ledetekst (Labels) blir også brekket på utskriften….

Les mer... 14.02.2023 – Ver 6.121 (utskrift, skjema, ansatt)