25.03.2022 – Ver 6.064 (Vedlikeholdsplan, historikk, komponent, arbeidsordre)

– Vedlikeholdsplan, Ferdig: Knapp for dokumenter virket ikke – Historikk, Dokumenter: Historikk for en jobb på en kompnent delte de samme dokumentene. Dette er endret…

Les mer... 25.03.2022 – Ver 6.064 (Vedlikeholdsplan, historikk, komponent, arbeidsordre)

16.03.2022 – Ver 6.062 (Verkstedliste, historikk)

– Verkstedliste, Rapport: Kostnad deler kom ut med alt for høge tal. – For bruker som ikke skulle se historikk: Kunne se historikk via komponent-treoversikt,…

Les mer... 16.03.2022 – Ver 6.062 (Verkstedliste, historikk)

03.03.2022 – Ver 6.061 (Vedlikeholdsplan)

– Vedlikeholdsplan: Siste kolonne (merkelapp) kunne vise feil info i tilfelle jobben hadde deler

Les mer... 03.03.2022 – Ver 6.061 (Vedlikeholdsplan)

21.02.2022 – Ver 6.059 (snarveier, ansatt)

– Status-snarveier på fremsiden: Justerert posisjon ihht til tekststørrelse på skjemer slik at antall ikke kommer oppå teksten. – Ansattsertifikater: Har fått felt for mellomliggende…

Les mer... 21.02.2022 – Ver 6.059 (snarveier, ansatt)

19.01.2022 – Ver 6.058 (komponent, reservedeler)

– Komponent, Jobber, Kopier: Genererer nytt RefNr – Komponent, Jobber, Kopier: Bruker oversikt 3 som har kolonne for antall brukt av. Oversikt ble ikke riktig…

Les mer... 19.01.2022 – Ver 6.058 (komponent, reservedeler)

17.01.2022 – Ver 6.057 (epostvarsel, ansatte)

– EPostvarsel: Satte ikke avsender-epost fra firma – Ansatte, Oversikt sertifikater og kurs: Ny post satte ikke navnet riktig – Ansatte, Sertifikater og Kurs Status:…

Les mer... 17.01.2022 – Ver 6.057 (epostvarsel, ansatte)

06.01.2022 – Ver 6.056 (app, historikk, avvik, po)

– Oppdatert for App ver 1.31 – Historikk/Rapportere ferdig vedlikehold: Lagt til felter for status på utstyr/jobben + Dokument-droppboks på egen fane – Avvik: Om…

Les mer... 06.01.2022 – Ver 6.056 (app, historikk, avvik, po)

06.01.2022 – Ver 6.055 (po, vedlikeholdsplan

– PO, ny: Kunne få samme nummer som forrige PO – Vedlikeholdsplan, Verktøy, Flytt jobb til Verkstedliste: Fikk ikke valgt liste

Les mer... 06.01.2022 – Ver 6.055 (po, vedlikeholdsplan

06.01.2022 – Ver 6. 054 (komponent, driftslogg, maskindagbok)

– Komponent, Deler, Vis Deleliste: Ny deleliste ble ikke lagret mot komponenten. – Driftslogg, Endre: Knapp for “Korrektive jobber” brukes nå får å vise og…

Les mer... 06.01.2022 – Ver 6. 054 (komponent, driftslogg, maskindagbok)

04.01.2022 – Ver 6.053 (PO, Ansatt)

– PO, Ny: Om standard serie var satt på bruker så ble ikke løpenummer nnnn i ordrenummerserien oppdatert. – PO, Endre, Overstyre PO-nummer: Dialog manglet…

Les mer... 04.01.2022 – Ver 6.053 (PO, Ansatt)