FAQ MProg

Tilbake til forside

Installasjon kan kjøres fra : https://mprog.no/download/InstallMProg.zip
En InstallKode for å identifisere riktig server fås fra ditt firma.

Client.exe er en temporær fil som brukes ved oppdatering til ny versjon, og skal normalt ikke brukes. Du kan endre navn på den til M-Prog.exe og starte på nytt.

Ta kontakt med vedlikeholdsansvarlig for å få nytt brukernavn/passord