Endringslogg MProg

Utskrift, forhåndsvisning: Fungerer bedre på 4K skjerm.
– Skjema, Utskrift, Forbedret automatisk valg av rotasjon, tekststørrelse passer bedre. Ledetekst (Labels) blir også brekket på utskriften.
– Ansatt, Oversikt, Endre kolonneoppsett: Husket ikke endringer
– Utskrifter av vinduer til PDF (Bunkring, Ved.Status m.m.): Bildet kom for langt til venstre og for langt opp.

Bunkring / Trend: Grafikk tekst og tittel skaleres for 4K skjerm og skjemer med stor skjermfont.
– Bunkring: Kan velge i systemoppsett om distanse (nautisk mil) må legges inn ved bunkring.
– Avvik: Om en legger inn en korrektiv job for tiltak 2-5 så foreslås nå forfall om 1 mnd, før ble dagens dato foreslått.
– 4K skjerm eller skjermer med stor skjermskrift: Bedre kontroll med størrelse på vindu og at det ikke brer seg ut over neste skjerm, eller at det blir for smalt på skjerm nr 2.

Skjema, Lage / Endre skjema: Kan nå endres på 4K-skjerm eller på andre skjermer med skjermfont > 100%
– Komponent, Jobber: Rapportere delvis ferdig herfra virket ikke
– Oversikter på skjerm med skriftstørrelse > 100%, rulle ned en linje om gangen, om en linje var delvis skjult så ble den hengende med oppover.
– Nytt avvik: Knappene nederst for Avbryt og Lagre viste ikke.

Slå sammen jobber – viste gammelt referansenummer, bedre tilbakemelding etter sammenslåing.
– Ansattprosedyrer, statuslink på fremsiden: Virket ikke.
– 4k-skjermer og andre med stor skriftstørrelse: De fleste skjermbilder er nå tilpasset.
– Avvik, Nytt avvik, Internt løpenummer: Fyller nå huller i løpenummerserie fra startpunkt som settes i SystemConfig
– Avvik, Oversikt, Internt løpenummer: Kolonne for RefNr blir sortert som tall, før ble den sortert som tekst.
– Egendefinert bakgrunnsbilde / snarveier: Skalerer riktig ihht til 4K skjerm eller stor skjermskift
– Oversikt brukere, Verktøy: Nytt valg for å sette passord på valgte brukere, eller sette at bruker velger passord ved neste pålogging.
– 4K skjermer: Generell forbedret støtte, videre tilpassing pågår
– Ansatt, Sertifikatstatus: Tar ikke med ansatte som er sluttet, permitert eller langtidssyke
– Avvik, Endre: Hvert tiltak har fått avhukingsboksefor planlagt og/eller korrektivt.

PO, Endre, «Foreslå deler»: Viste for mange deler, lagt til kolonne for leverandører
– Oppdater timetelle Gruppe/Liste: Tar ikke med komponenter som er på lager eller verksted
– Maskindagbok, Godkjenne: Om en godkjenner før slutten av arbeidet så viste ikke kviletider/hendelser frem til arbeidsslutt.
– Vedlikeholdsplan, Verktøy: Kan sette startet dato, også til 00.00.0000 for å tilbakestille status.
– SystemConfig, Diverse: Kan velge om Prioritet skal være Manuell-Dynamisk. Dvs at per jobb-ansvarlig så kan en sette prioritet 1-9, som renummereres automatisk med 1 på topp.
– Vedlikeholdsplan, når en bruker Manuell-Dynamisk Prioritet: Når en velger en Jobb-Utøver så vises jobber med prioritet øverst som starter på 1.

– Oversikter, begrenser størrelse til litt under skjermbredde, max 1900 piksler.

– Bruker hadde ikke tilgang til dokumentkatalogen COMMON (dBAdd -> Doc2.BuildCommonTopLevelList, lag til COMMON der).
– Avvik: Nye felt for å registrering av varsel til myndigheter med dato, varslet av, og forkortelse for myndighet
– Tilpasse oversikter: Nye kolonnevalg for systemID
– PO, Endre: Treng ikke å legge inn PO-nummer før PO skal sendes
– Vedlikehold, Oppdater timetellere: Viser ikke komponenter uten jobber lenger.

– Oversikter, tilpasse kolonner: Kan søke etter tilgjengelige kolonner
– Komponent, Endre: Utvidet bredden på fane-feltet slik at kolonne for gangtimer har bedre plass
– EPostvarsling, Avvik: Sender nå også til eventuell epostadresse til båt/avdeling
– Avvik: Endre tittel på Gruppe i Systemoppsett
– Avvik, endre: Lagt til ny knapp som kan vise en veileder. Knappen er synlig når dokument er satt opp i Systemoppsettet.

– Verjoner som ikke har modul for reservedeler fikk ikke tilgang til historikk

– Endre data: Bedre info om laget / endret / låst av, som hentes raskere (blir hentet sammen med data).
– Ansatt har fått endret brukernivå til 6, slik at han kan legge inn egne sertifikater
– Ansatt har fått ny arbeidsforhold – Jobbsøker

– Vedlikehold, Oppdatert Timeteller, Gruppe: Feil referanse mot komponent i fra forrige versjon

– Server oppstart: Aktiverer nå TCPServer etter CreateLink og CreateDatabases er ferdige
– Utskrift arbeidsordre: Endret tittel fra «Vedlikeholdsplan» til «Arbeidsordre»
– Utskrift jobb: Endret tittel fra «WinVed» til «Jobbeskrivelse»
– PO, Oversikt: Nye kolonner for KomponentNr og navn er tilgjengelig
– PO: Endre Tittel/Navn til Beskrivelse i oversikt og endre po.
– PO: Tar nå ikke med navn på første del(er) som forslag til beskrivelse
– Bestille deler på PO: Ordrelinjer bygges nå opp på server, mye raskere når mange deler bestilles.
– Vedlikehold, Oppdatert Timetelle, Gruppe: Før viste en komponenten med lavest komponentnummer, nå vis komponenten som har kortast nummer, i tilfelle det er ein komponent før hovedmotoren (f.eks 1-5.74.002) Supply Fan for gruppe som egentlig er styrt av 1-6 Hovedmotor

– Oversikt mannskap, knappen «Hent ledigt mannskap»: Endret navn til «Hent mannskap» og en kan velge fra alle mannskap bortsett fra de som allerede er ombord. Knappen vises ikke uten at et fartøy/avdeling er valgt.
– Deler, for lite på lager: Tar med ekstra kolonne som viser lagerstatus mht antall bestillt
– Deler oversikt/for lite av på lager: Ny knapp for å vise bestillinger for valgt del

– Vedlikeholdsplan, jobber med er overført til verkstedliste: Viste i vedlikeholdsplanen selv om forfall i verktstedlisten var etter «Dato fram til» i vedlikeholdsplanen
– Mannskap, Kviletid, Planlegg kviletid: Sjekker kviletidskrav for alle perioder samme dag, før var det bare den siste som ble sjekket
– Kjemikalier, Oversikt: Standardikoner over lokasjoner hadde kommet ned i listen over lokasjoner
– PO, endre, hent deler: Viste ikke valg for Hovedgruppe, Undergruppe osv.
– PO, PO-NummerGruppe: Kan spesifisere kontakt-epost og kontakt-telefon.
– Endre data: Tittel viste ofte ikke hvem som hadde laget posten (dBase.SetIdx satte alltid Modified[3], selv når bare Creator eksisterte)

– Dokumentgrupper: Ikoner over liste ble vist på to linjer.

– Utskrift av arbeidsordre: Strekkoden ble komprimert. Justert og endret fra EAN13 til GS128
– Reservedel, full utskrift: Strekkoden kom på utsiden av arket.
– Ansatte, Prosedyrer: Flere prosedyrer kan merkes som gjennomgått samtidig.
– Standard knappelinje øverst til venstre viste ikke riktig for komponent oversikt, Bunkring m.m.

– Utskrift av jobber (ikke arbeidsordre): Skrev ut rapportforslag bare på en linje
– Oversikt Felles trend og Separat Trend: Viste ikke alle ikonene i verktøylinjen.

– Kviletid, ny kviletid der ferdigtidspunkt er over midnatt: Feilmelding og fikk ikke registrert. Tolket tidspunktet som i dag tidlig i stedet for i morgen tidlig ved tmp lagring og AllowSave.

– Vedlikehold, rapportere ferdig jobber som intervall som ikke skal forskyves: Justerte ikke neste dato om dato ferdig ble endret
– Vedlikehold, rapportere ferdig jobber, Deler, Hent fra delelager: Om standard avdeling for lager var definert så viste kun deler for denne avdeling. Nå brukes avdeling som komponenten tilhører