Endringslogg IndustriData Vedlikehold

– HovedSertifikater: Kan tilpasse kolonner.
– Hovedsertifikater, Grafisk oversikt: Dobbelklikk på graf virket ikke
– Skjema, Utskrift, Flerlinjetekst som brytes over til neste side: Tekst på første del ble skrevet på en linje i stedet for å bli brekket om.

– PO, endre: Sjekker nå ved lagring av PO-nummer er satt, samt at nummer er unikt samme år. Dette for å lage unik dokumentsti.
– Avvik, tiltak som har postert korrektiv job i vedlikeholdsplanen: Kan nå velge i SystemOppsett om tiltaket automatisk skal settes ferdig. Fra versjon 6.137 ble tiltaket alltid satt ferdig.
– PO: Ny oversikt for kostnad pr prosjekt
– PO: Ny oversikt for kostnad pr konto
– PO, Endre: Fane for Konto er nå ikke tilgjengelig uten at «Budsjett» er med i lisensfilen.
– PO, oversikt konto/budsjett: Oppdatert brukt/planlagte kostnader etter konvertering til den nye utgaven
– Historikk, Oversikt, Velg oversikt: Om noen linjer var flettet inn fra verkstedlistehistorikken så viste feil info på disse linjene etter nytt valg av oversikttype.
– Historikk, Oversikter: Ny kolonne for rapporttype (Korrektiv, Etterregistert, Verkstedliste osv)

– Verksted, Lager: Jobber kom opp i vedlikeholdsplanen, de skal de ikke når avdeling er verksted/lager

– Kviletid, Plan: Viser fartøy i periodene for bedre info
– Skjema, lagre: Om en eller flere avdelinger/fartøy er definert så sjekkes det nå om avd/fartøy er fyllt ut

– Endre jobb, 4 for beskrivelse, 7 for kategorier, 8 for navn/intervall/neste
– Endre jobb-prioritet fra vedlikeholdsplanen: Virket ikke
– Bunker og Trend: Dokumenter ble ikke lagret riktig
– Dokumenttre: Om en bruker må velge avdeling, så begrenses tilgang til avdelinger på samme måte som om han er låst til avdelingen.
– Egendefinerte snarveier på skjermen: Virker riktig om programmet starter på en 4K skjerm, også når den deretter flyttes til en 1K skjerm, eller omvendt.
– Bunkring, Oversikt: Om bruker er koblet mot et fartøy som bare har et bunkersoppsett, så settes den automatisk. Valg av oppsett virket ikke.
– Bunkring, Oversikt: Oppdaterknappen virket ikke

– Oversikt avfall virket ikke, dvs det skjedde ingenting når en valgte dette i menyen.
– Doc, den store planen: menyvalg virket ikke.
– Vedlikeholdsplan: Antall dokumenter for jobben viste ikke
– Jobber, endre intervall: Må ha nivå 8 for eksisterende jobber. For nye jobber trengs nivå 1.
– Nedtrekkslister som ikke er aktive: Kunne få blå bakgrunn på teksten for merket område som gjorde den mindre lesbar. Dette er forbedret.

– Komponent, Søk, Vis deler: Feilet pga oversikttype og viste tom oversikt
– Rederi: Kan sette opp epostvarsel på antall dager siden sist ombord. Søker 5 år tilbake, og finnes ingen dato ombord for kviletid så blir den ansatte ignorert. I tillegg må en på oppsett av avdeling/båt velge at den skal inkluderes.

Category: Endringslogg MProg

– Avfall (Garbage) er nå inkludert i Maskindagbok

– Ansatte, Oversikt, merk en og vis sertifikater: Viste alle sine sertifikater
– Ansatt som ikke har personaladgang, men er koblet til sin ansattprofil: Viste ikke snarvei til sine sertifikater på fremsiden
– Verkstedliste: Har fått felt for estimert antall timer
– Avvik, Nytt avvik via snarvei på forsiden: Satte ikke «Utpekt person», dvs den ble overskrevet med ev. ansvarlig i link.
– Komponent, Jobber, Kopier, Kopier jobber fra en komponent: Tok med alle jobber, ikke bare de som var merket.
– Avvik, Endre: Standard tittel på feltet «Forslag til håndtering» som ble introdusert i 6.148 er endret til «Saksbehandling». Kan overstyres i Systemoppsett, Avvik
– PO: Endret rekkefølge på ordrelinje ble ikke alltid lagret
– Avvik: Kunne vise feil RefNr i oversikt om en brukte intern nummerserie
– Bunkering, Oversikt: Kan sortere på både avdeling og type
– Trend, Oversikt: Kan sortere på både avdeling og type
– Standard snarvei for trend/bunkring peker nå til oversikt trend/bunkring i stedet for oversikt oppsett trend/bunkring
– Komponenter, Lokasjonsoversikt: Ved klikk i tre så viste ikke komponentene

– Tilpasset App ver 1.35.
– Feil i oversikt for sertifikater ihht stilling som mangler
– Avvik, Oversikt: Kolonne for dokumenter er nå inkludert som standard
– Avvik har fått et nytt felt for «Forslag til håndtering»
– Oversikt ansatte/ansattserifikater, Nytt valg for ansattstatus: Aktiv-sykemeldt kortid-ferie for å vise de som er mest aktuelle.
– Doc, Dokumentgrupper: Oversikt var tom

– Vent på hendelser: Lagre oppsett virket ikke, og denne oppdateringen er ikke kompatibel med tidligere oppsett. Vis jobber som venter på en hendelse virket ikke.

– Klikk på chart-avd-status viste tom oversikt.
– Snarvei på fremsiden for 30 dager frem viste 0 dager frem
– PO Oversikt: Valg av avdeling virket ikke

Category: Endringslogg MProg

– Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Unøyaktig sjekk mot tidspunkt
– Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk andre sine kviletider: Viser bare hviletider som ikke er godkjennt
– Maskindagbok, Kaptein signerer, Sjekk linjer som skal godkjennes: Viste hendelser der kaptein ikke var på jobb
– For rederier: Snarvei på fremsiden for «Hovedsertifikater» er endret til «Skipssertifikater»

– PO, Oversikt, Ny: For bruker som hadde satt PONummerGrupper i brukerprofil så ble ikke hele PONrSerien satt, bare løpenummeret.
– Ansattsertifikater, nytt avkryssningsfelt for om sertifikatet er kontrollert av administrator
– Komponent tre-oversikt: Om en endrer nummeret til en komponent så blir underkomponentene automatisk endret

– Avvik: Der en har brukt internt ref.nr så kunne internt refnr bli feil. Dette blir rettet automatisk ved oppgradering, samt at dokumentsti blir oppdatert.
– Ansatte, Fedigstilling av prosedyrer: Rutine flyttet til server, mye raskere

– PO, Endre: Endre rekkefølge på ordrelinjene ble ikke lagret.
– PO, PONummer: Kan sette inn Avdeling eller Avdeling-KortKode som en del av PONummeret.
– Mannskap, Kviletid kontroll: Før sjekke om den total kviletid var < 10 timer, nå sjekkes den for <= 9:59 timer for å unngår avrunding på delminutter. - Avvik, ved ferdigstilling av korrektiv job i vedlikeholdsplanen: Tiltaket settes ferdig automatisk, samt at hele avviket settes til Ferdig om det ikke er andre utestående tiltak.

– Rutine for automatisk bytting for Forkortelser for «Deler Hovedgruppe», «Deler avdeling» og «Ansatt avdeling».
– Utksrift arbeidsordre, Deler: Utvidet kolonne for lager til å ta med underlagerpos og underlagerpos2

– Komponent, treoversikt: Ny knapp med hjelp om hvordan en legger inn en ny komponent.

– Komponent oversikter: Lagt til knapp for å vise komponenten i trestrukturen

– Ansatt-sertifikater: Sertifikater ihht stilling vises med info om dette, manglende sertifikater ihht stilling vises i vanlige sertifikatoversikter.