Arkiv

29.10.2020 – Ver 5.214 (Skjema, Dokument snarvei)

– Skjema: Kan grupperes i valgfri gruppe, gruppe settes i design av skjema
– Skjema oversikt: Valg av gruppe begrenser oversikt/valg av skjema
– Skjema snarvei: Kan begrenses til gruppe
– Fil, Server Admin, Skjema, Oppdater indeks: Oppdaterer gruppe på utførte skjema ihht skjema oppsett
– Dokument snarvei: Kan skifte ut deler av dokumentsti med Avdeling eller hjemmeområde for ansatt vha ($HOMEDIR)

22.10.2020 – Ver 5.209 (dokumenttre, dokumenter, brukere, Skjema, PO)

– Snarvei, dokumenttre: ($AVD) i dokumentsti byttes automatisk ut med brukeren sin avdeling.
– Dokumenter, endret posisjon for ansatte fra AVDELING/CREW til EMPLOYEE
– Dokumenter, endret posisjon for avdelinger fra AVDELING til DEPARTMENT/AVDELING
– Dokumenter, posisjonene blir automatisk flyttet i dokumenttre.
– Fil, Oppsett, Brukere, Ny: Sett tilgang automatisk ihht brukernivå for nye brukere.
– Doc, Endre ISM Skjema: Om en ikke har lisens for skjema, så vises dette i tittel, samt at en ikke får lagt til nytt skjema om det er 3 skjema (som er gratis uten lisens for skjema) eller flere.
– PO, Endre: Tittel på PO blir satt inn som første linje i PO text. Om denne linjen endres eller erstattes av annen tekst så oppdateres ikke PO text.

20.10.2020 – Ver 5.207 (Deler, System)

– Flere komponentreferanser på deler (fra 2 til 10)
– Fil, Oppsett, System: Trenger ikke lenger å velge mellom å bruke delelister eller komponentreferanse på deler. Begge brukes nå samtidig.
– Komponent, Oversikt, Deler: Forenklet oversikt der deler fra både delelister, jobber og reservedels-komponentreferanse er med i samme oversikt. Første kolonne viser hvordan delene er funnet. Før var dette fordelt på to ulike vinduer.

18.10.2020 – Ver 5.206 (Skjema)

– Skjema: Bedre håndtering av formler, de kan nå være være i flere undernivåer
– Skjema: Lagt inn støtte for nedtrekksvalg.
– Skjema: Kan kopiere felt.

13.10.2020 – Ver 5.204 (Komponent, PO)

– Komponent, oversikt: Flytt oppdaterte ikke dokumenttre. Rapport for flytting manglet .pdf ending og ble ikke lagt opp.
– Komponent, endre komponentnummer: Om en endret andre siffer enn siste nummergruppe så ble ikke dokumentre oppdatert.
– PO, Oversikt: Kopier: Tok ikke med ordrelinjer, var ikke redigerbar
– Komponent, Vis alle jobber: Oversikt 4 endret til å ta med skjemanummer og risikoanalyse, Ny oversikt 5 tar med dokumentnavn