Arkiv

20.10.2020 – Ver 5.207 (Deler, System)

– Flere komponentreferanser på deler (fra 2 til 10)
– Fil, Oppsett, System: Trenger ikke lenger å velge mellom å bruke delelister eller komponentreferanse på deler. Begge brukes nå samtidig.
– Komponent, Oversikt, Deler: Forenklet oversikt der deler fra både delelister, jobber og reservedels-komponentreferanse er med i samme oversikt. Første kolonne viser hvordan delene er funnet. Før var dette fordelt på to ulike vinduer.

18.10.2020 – Ver 5.206 (Skjema)

– Skjema: Bedre håndtering av formler, de kan nå være være i flere undernivåer
– Skjema: Lagt inn støtte for nedtrekksvalg.
– Skjema: Kan kopiere felt.

13.10.2020 – Ver 5.204 (Komponent, PO)

– Komponent, oversikt: Flytt oppdaterte ikke dokumenttre. Rapport for flytting manglet .pdf ending og ble ikke lagt opp.
– Komponent, endre komponentnummer: Om en endret andre siffer enn siste nummergruppe så ble ikke dokumentre oppdatert.
– PO, Oversikt: Kopier: Tok ikke med ordrelinjer, var ikke redigerbar
– Komponent, Vis alle jobber: Oversikt 4 endret til å ta med skjemanummer og risikoanalyse, Ny oversikt 5 tar med dokumentnavn

09.10.2020 – Ver 5.202 (Skjema,Ansatt, Vedlikehold)

– Skjema, fyll ut: Bruker som må velge en båt kunne ikke registrere skjema for andre båter.
– Ansatt, utførte prosedyrer: Viser ikke data i kolonne gruppe
– Ansatt, utførte prosedyrer: Vis dokument kunne vise feil dokument
– Vedlikehold, Vedlikeholdsbelastning Grafisk: Viser automatisk første Fag om den ikke er valgt. Ny rutine for søk som tar bedre hensyn til kombinert forfall (1000T/12M)

05.10.2020 – Ver 5.201 (jobber, System, Vedlikeholdsplan, tilstandsjobber)

– Jobber: Endret Jobbgruppe som var lite brukt til Merkelapp, som kan brukes for å sortere ut spesielle jobber.
– Oppsett, System: Tittel på Merkelapp kan endres i Systemoppsettet.
– Vedlikeholdsplan: Lagt til nedtrekk for Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, knappen Verktøy: Har fått valg for å sette Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, Knappen for ny post (øverst til venstre) er nå aktivert, og kommer med en forklaring på hvordan jobber kan legges inn.
– Vedlikehold, Tilstandsjobber: Kan nå legge inn nye tilstandsjobber direkte, og de kan rapporteres ferdig herfra.

29.09.2020 – Ver 5.200 (Bakgrunner, ISM Skjema)

– Bakgrunner: Kan lage undermenyer
– ISM skjema: Kan skrive ut flere skjema samtidig. Full utskrift er nå også tilgjengelig via vanlig printmeny.
– ISM skjema, Utskrift av elementer inne i grupper; De ikke inne i gruppen, men mye lengre til venstre på arket

04.09.2020 – Ver 5.199 (Deler, PO)

– Deler: Lagt til fane for delelister, der en kan fjerne/legge til delelister.
– PO, endre bestillingslinje: Om PO var låst så fikk en ikke lagt delen til som standard del