M-Prog Landbasert Vedlikehold

M-Prog Landbasert Vedlikehold er et komplett system for styring og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter for landbaserte virksomheter.

Programmet er lett å konfigurere og kan brukes i alle slag bedrifter, vi har i dag over 100 kunder som bruker vedlikeholdsprogammet. Anlegget kan deles opp i kontor, avdelinger, verksted og lager, og dere har full styring av brukere og datatilgang.

Programmet tar automatisk vare på dokumentasjon gjennom bruk av programmet, og dere egne styringsdokumenter kan lett integreres med dokumentsystemet og brukes aktivt i programmet. Ulike funksjoner, logger og tilpassede skjema reduserer papirbruken radikalt.

Vedlikeholdsaktiviteter kan fordeles mellom utøvere som selv kan ta ut arbeidsordrer og rapportere jobben som utført.

Programmet passer fint for alt fra et lite verksted med en bruker til store systemer med mange samtidige brukere. Visuelle verktøy for å sammenligne vedlikeholdstatus mellom avdelinger.

Les mer
Kontaktskjema demo Landbasert Vedlikehold