Landbasert logg

29.10.2020 – Ver 5.214 (Skjema, Dokument snarvei)

– Skjema: Kan grupperes i valgfri gruppe, gruppe settes i design av skjema
– Skjema oversikt: Valg av gruppe begrenser oversikt/valg av skjema
– Skjema snarvei: Kan begrenses til gruppe
– Fil, Server Admin, Skjema, Oppdater indeks: Oppdaterer gruppe på utførte skjema ihht skjema oppsett
– Dokument snarvei: Kan skifte ut deler av dokumentsti med Avdeling eller hjemmeområde for ansatt vha ($HOMEDIR)

28.10.2020 – Ver 5.213 (Skjema)

– Skjema: Lagt inn støtte for «dokument dra og slipp boks».

24.10.2020 – Ver 5.211 (Delelister)

– Delelister: Endring kan begrenses til brukernivå.

22.10.2020 – Ver 5.209 (dokumenttre, dokumenter, brukere, Skjema, PO)

– Snarvei, dokumenttre: ($AVD) i dokumentsti byttes automatisk ut med brukeren sin avdeling.
– Dokumenter, endret posisjon for ansatte fra AVDELING/CREW til EMPLOYEE
– Dokumenter, endret posisjon for avdelinger fra AVDELING til DEPARTMENT/AVDELING
– Dokumenter, posisjonene blir automatisk flyttet i dokumenttre.
– Fil, Oppsett, Brukere, Ny: Sett tilgang automatisk ihht brukernivå for nye brukere.
– Doc, Endre ISM Skjema: Om en ikke har lisens for skjema, så vises dette i tittel, samt at en ikke får lagt til nytt skjema om det er 3 skjema (som er gratis uten lisens for skjema) eller flere.
– PO, Endre: Tittel på PO blir satt inn som første linje i PO text. Om denne linjen endres eller erstattes av annen tekst så oppdateres ikke PO text.

20.10.2020 – Ver 5.208 (Vedlikehold)

– Vedlikehold, Ferdig: Om går inn på deler så kan deler nå kopieres fra den nye komponent-deleoversikten, i stedet for bare i fra delelisten.

20.10.2020 – Ver 5.207 (Deler, System)

– Flere komponentreferanser på deler (fra 2 til 10)
– Fil, Oppsett, System: Trenger ikke lenger å velge mellom å bruke delelister eller komponentreferanse på deler. Begge brukes nå samtidig.
– Komponent, Oversikt, Deler: Forenklet oversikt der deler fra både delelister, jobber og reservedels-komponentreferanse er med i samme oversikt. Første kolonne viser hvordan delene er funnet. Før var dette fordelt på to ulike vinduer.

18.10.2020 – Ver 5.206 (Skjema)

– Skjema: Bedre håndtering av formler, de kan nå være være i flere undernivåer
– Skjema: Lagt inn støtte for nedtrekksvalg.
– Skjema: Kan kopiere felt.

13.10.2020 – Ver 5.205 (Risikovurdering, Skjema)

– Risikovurdering, Definisjon av matrise: Vise ikke alltid riktig farge på siste kolonne
– Skjema: Støtte for formler i og fra Dato og DatoTid

13.10.2020 – Ver 5.204 (Komponent, PO)

– Komponent, oversikt: Flytt oppdaterte ikke dokumenttre. Rapport for flytting manglet .pdf ending og ble ikke lagt opp.
– Komponent, endre komponentnummer: Om en endret andre siffer enn siste nummergruppe så ble ikke dokumentre oppdatert.
– PO, Oversikt: Kopier: Tok ikke med ordrelinjer, var ikke redigerbar
– Komponent, Vis alle jobber: Oversikt 4 endret til å ta med skjemanummer og risikoanalyse, Ny oversikt 5 tar med dokumentnavn

09.10.2020 – Ver 5.203 (Historikk)

– Historikk: Nytt valg for grafisk visning av historikk på fag og jobbtyp

09.10.2020 – Ver 5.202 (Skjema,Ansatt, Vedlikehold)

– Skjema, fyll ut: Bruker som må velge en båt kunne ikke registrere skjema for andre båter.
– Ansatt, utførte prosedyrer: Viser ikke data i kolonne gruppe
– Ansatt, utførte prosedyrer: Vis dokument kunne vise feil dokument
– Vedlikehold, Vedlikeholdsbelastning Grafisk: Viser automatisk første Fag om den ikke er valgt. Ny rutine for søk som tar bedre hensyn til kombinert forfall (1000T/12M)

05.10.2020 – Ver 5.201 (jobber, System, Vedlikeholdsplan, tilstandsjobber)

– Jobber: Endret Jobbgruppe som var lite brukt til Merkelapp, som kan brukes for å sortere ut spesielle jobber.
– Oppsett, System: Tittel på Merkelapp kan endres i Systemoppsettet.
– Vedlikeholdsplan: Lagt til nedtrekk for Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, knappen Verktøy: Har fått valg for å sette Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, Knappen for ny post (øverst til venstre) er nå aktivert, og kommer med en forklaring på hvordan jobber kan legges inn.
– Vedlikehold, Tilstandsjobber: Kan nå legge inn nye tilstandsjobber direkte, og de kan rapporteres ferdig herfra.

29.09.2020 – Ver 5.200 (Bakgrunner, ISM Skjema)

– Bakgrunner: Kan lage undermenyer
– ISM skjema: Kan skrive ut flere skjema samtidig. Full utskrift er nå også tilgjengelig via vanlig printmeny.
– ISM skjema, Utskrift av elementer inne i grupper; De ikke inne i gruppen, men mye lengre til venstre på arket

04.09.2020 – Ver 5.199 (Deler, PO)

– Deler: Lagt til fane for delelister, der en kan fjerne/legge til delelister.
– PO, endre bestillingslinje: Om PO var låst så fikk en ikke lagt delen til som standard del

20.08.2020 – Ver 5.198 (PO, send på epost)

– PO, send på epost: Justert på tittel i epost: Fjerna firmanavn og po nummer, tar med tittel. Lagt til PO-nummer i eposten.

14.07.2020 – Ver 5.197 (Historikk/månedsrapport)

– Historikk, månedsrapport: Lagt til kolonner for jobbeskrivelse og rapport. Kan velges på ansvarlig.

07.07.2020 – Ver 5.195 (Oppsett av skjema, oversikt skjema)

– Skjema, Oversikt: Nytt skjema bruker valgt skjematype i oversikten uten å gå via «Velg skjematype». Om skjematypen mangler kommer oversikten opp som før.
– Skjema, oppsett av skjema: Tittel viser skjemanummer

06.07.2020 – Ver 5.194 (Historikk)

– Ny rutine for å vise status på utført vedlikehold pr måned (under Historikk).

19.06.2020 – Ver 5.193 (ISM skjema, Oversikt mannskap/ansatte, Skift bruker)

– ISM Skjema: Kan legge inn formler i edit/label felter
– Oversikt mannskap/ansatte: Ny oversikttype (Nr 4) som viser prosedyrer for hver ansatt
– Skift bruker: Virket ikke med brukerkode med mindre enn 3 tegn. Dette er endret til 1 tegn slik som i vanlig pålogging.

30.05.2020 – Ver 5.192 (Avvik)

– Avvik: Fargekoder status på avvik: Rød når frist passeres, lilla når det er 14 dager igjen, og grønn når ferdig.

06.05.2020 – Ver 5.191 (Endre data)

– Endre data, mister skriverettighet etter 30 minutter: Om data er endret så blir de lagret først, og dette vises i tittel på vindu.

27.02.2019 Ver 5.130 (Verkstedliste, SafeSeaNet)

– Verkstedliste, Rapport: Eventuell fil/filvedlegg får navn etter verkstedlisten
– Verkstedliste, endre: Har lagt inn valg for «ikke utført»
– SafeSeaNet Crewliste: Finner automatisk kaptein (CAPT, KAPT eller SKIP) og legger han først. Listen lagres nå automatisk. Sjekker at fartøy er valgt. Om ingen er valgt så velges alle som er ombord,
– Oversikt mannskap: «Ombord nå» foreslår samme fartøy som er valgt i oversikten. Fartøy kan endres av alle.

18.02.2019 – Ver 5.129 (Arbeid/lønn, Autoreconnct, Bruker, Avfall)

– Ansatt, Arbeid timer: Nye rutiner for å beregne timer, overtid og lønn. To satster for overtid på dag og uke, to tillegg for lørdag og et for søndag. Kan også viser kolonner for timer > 9 pr dag og timer > 40 pr uke for arbeidstilsynet.
– Summering med overtid kun på uker
– Autoreconnect ved pålogging er fjernet for at en skal få en definert pålogging (for å sikkert detektere om IP-adressen er endret).
– Utlogging ved avslutning, Autoreconnect er fjernet
– Skjema, Signer: Om det er en brukerkonto som må legge inn eget navn så må dette legges inn. Ellers tas navn i fra brukeroppsettet.
– Avfallslogg: Kan endres i 31 dager. (Satt til 1 dag i Ver 5.122)

13.02.2019 – Ver 5.128 (Reservedeler, Verkstedlister)

– Reservedeler, Oversikt, Flytt: Rekna ut feil antall på ny del.
– Reservedeler, Oversikt, Ut av lager: Oppdaterte ikkje antall i oversikten før oversikten ble oppdatert.
– Verkstedlister, brukere som kan flytte seg mellom båter/avdeling (må velge en båt/avdeling ved pålogging): Ved endring av verkstedlister til annet fartøy/avdeling enn den som en logget seg inn som, så ble fartøy/avdeling endret

09.02.2019 – Ver 5.126 (Bakgrunner, Skjema, Design)

– Bakgrunn: Ved felles bakgrunn så kan den automatisk overstyres pr avdeling/fartøy om bruker er låst til avdeling/fartøy eller må velge en avdeling/fartøy ved innlogging.
– Brukere: Kan overstyre bakgrunner pr bruker
– Skjema: Feil ved lagring ved endring av skjema-format som har flere faner som er delvis rullet nedover ved lagring.

07.02.2019 – Ver 5.124 (Skjema, Reservedeler)

– Skjema: Bedre håndtering av utskrift om felter ikke er lagt inn i rekkefølge
– Skjema: Om skjema har rullefelt så kan skjema rulles opp/ned vha mus
– Skjema: Kan håndtere mer enn 11 faner
– Skjema: Kan bruke & ledetekster
– Reservedeler, oversikt: Ny knapp for å direkte skrive ut merkelapper

31.01.2019 – Ver 5.123 (PO, Avvik, Deler, Risiko, Sertifikater)

– Avvik, endre på små skjermer: Dokumentboks ble sammenklemt og dekket bunn av infofeltet.
– PO, Utskrift: Tar ikke med tittel
– PO, Utskrift, Deler: Info tekst etter første linje kunne gå inn i kolonne for pris
– PO, Utskrift, Deler: Kunne få med RefNr info fra forrige linje
– PO, hent deler: Tar ikke med info felt fra del
– Deler, Endre Delenr: Om ein annen del har samme delenr vises melding om dette, og en kan se denne delen om ønskelig.
– Hovedsertifikater, Oversikt: Lagt til oversikttype 2 som har kolonne for mellomliggende og årlig dato
– Skjema: Kan begrense tilgang på stillingsgruppe.
– Verkstedliste, utskrift: Komponentnummer og navn manglet
– Risiko: Kan tilpasse sannynlighet og grense for lav/høy risiko pr risikogruppe
– Risiko, oversikt maler/Utførte: Valg for risikogruppe

13.01.2019 – Ver 5.120 (Avvik, TimeStatusDisplay, PO, Dok.Utskrift, AutoRelogin)

– Automatisk epost-varsel av nye avvik: Tar med avdeling
– Ansatt: Nytt TimeStatusdisplay timer dag-uke-mnd med fargekode for overtider.
– Oppsett brukere: Kan ikke endre bruker med høyere nivå enn en selv, en kan heller ikke gi høyere brukernivå enn en selv har. (Endring med lågare nivå gav brukernivå -1)
– PO, utskrift: Endret Org.Nr til Foretaksregister
– PO, ny config fil (PO2.CFG).
– PO, Oppsett: Kan velge standard text som settes på nye ordrer, samt tekststørrelse og farge.
– Dokumenter: Kan skrive ut valgte dokumenter fra dokumentoversikt. Krever at programmer for hver filtype er installert og støtte utskrift via Windows.
– Tap av nettverksforbindelse: Ved autopålogging (f.eks. stemplingsur/timerregistrering) så vil programmet automatisk logge seg inn på nytt. Første forsøk etter 20 sekunder, deretter hvert minutt i opp til 22 timer.

11.12.2018 – Ver 5.119 (historikk, del, epostvarsel, verkstedliste, kjemikalie)

– Flytt historikk til annen komponent
– Kopier/send del til båt: eksisterar ikkje: Lag full kopi.
– Epostvarsel: Avsendernavn er nå firmanavn.
– Verkstedliste, Utskrift: Kan undertrykke kostnad
– Kjemikalier: Har fått felt for Helseskadelig, Farlig ved bruk og Fare for miljø.
– Oppsett, System: Firma epost adresse ble ikke lagret

11.12.2018 – Ver 5.118 (Risikoanalyse, Flytt historikk, Flytt del)

– Risikoanalyse: Kan sette opp grupper av konsekvenser
– Endre risikoanalyse: Nytt felt for risikogruppe.
– Flytt historikk til en annen komponent
– Kopier/send del til annen avdeling/båt: Om ny del skulle lages ble den ikke kopiert riktig.

28.11.2018 – Ver 5.117 (Risikoanalyse, Vedl.plan)

– Jobber, Risikoanalyse: Har fått plass til 4 risikoanalyser
– Risikoanalyse: Fått infofelt som settes automatisk via vedlikeholdsplanen på ny risikoanalyse.
– Risikoanalyse: Full utskrift
– Risikoanalyse, Endre: Endret plassering av elementer (mer i bredden).
– Vedlikeholdsplan: Fått søkefelt.

26.11.2018 – Ver 5.116 (Risikoanalyse)

Vedlikeholdsplan Ferdig og Komponent, Jobber, Ferdig Nå: Sjekker for om eventuell risikoanalyser er ferdig.
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan fylle ut basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan vise analyser som er basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt utførte analyser, kan fylle ut basert på en mal