Endringslogg MProg

– Vedlikeholdsplan, Ferdig: Knapp for dokumenter virket ikke
– Historikk, Dokumenter: Historikk for en jobb på en kompnent delte de samme dokumentene. Dette er endret slik at historikk for jobben har egne dokumenter. (pr dag)
– Komponent, Vis alle jobber: Sett Fag, JT, Ansvarlig og Avd: Linjene ble midlertidig tomme etter endring.
– Sletting av data som har filvedlegg: Dokumenter i dokumenttre slettes automatisk.Ver 6.063 24.03.2022
– Arbeidsordre: Viste feil Ref.Nr

– Verkstedliste, Rapport: Kostnad deler kom ut med alt for høge tal.
– For bruker som ikke skulle se historikk: Kunne se historikk via komponent-treoversikt, komponent-velg-oversikt, jobber for en komponent.

– Vedlikeholdsplan: Siste kolonne (merkelapp) kunne vise feil info i tilfelle jobben hadde deler

– Status-snarveier på fremsiden: Justerert posisjon ihht til tekststørrelse på skjemer slik at antall ikke kommer oppå teksten.
– Ansattsertifikater: Har fått felt for mellomliggende kontroll. Denne påvirker også status for utløp.
– Ansattsertifikater, Oversikt: Kan skrive ut en full side for hvert sertifikat.

– Komponent, Jobber, Kopier: Genererer nytt RefNr
– Komponent, Jobber, Kopier: Bruker oversikt 3 som har kolonne for antall brukt av. Oversikt ble ikke riktig oppdatert
– Reservedeler, full utskrift: Tar med felter for Egendef 3 og 4.

– EPostvarsel: Satte ikke avsender-epost fra firma
– Ansatte, Oversikt sertifikater og kurs: Ny post satte ikke navnet riktig
– Ansatte, Sertifikater og Kurs Status: Virket ikke, tom oversikt
– Ansatte, Oversikt, Knappen for sertifikater ihht til stilling viste ikke sertifikater som manglet

– Oppdatert for App ver 1.31
– Historikk/Rapportere ferdig vedlikehold: Lagt til felter for status på utstyr/jobben + Dokument-droppboks på egen fane
– Avvik: Om en åpner mer enn ett avvik uten å lagre så fikk det neste avvik det samme referansenummeret
– PO: Om en åpner mer enn en PO uten å lagre så får neste PO det samme PO-nummeret

– PO, ny: Kunne få samme nummer som forrige PO
– Vedlikeholdsplan, Verktøy, Flytt jobb til Verkstedliste: Fikk ikke valgt liste

– Komponent, Deler, Vis Deleliste: Ny deleliste ble ikke lagret mot komponenten.
– Driftslogg, Endre: Knapp for “Korrektive jobber” brukes nå får å vise og lage jobber, samt å rapportere ferdig jobben.
– Driftslogg, Endre: Fjernet knapp for “Vis Jobber”

– PO, Ny: Om standard serie var satt på bruker så ble ikke løpenummer nnnn i ordrenummerserien oppdatert.
– PO, Endre, Overstyre PO-nummer: Dialog manglet ok-knappen.
– Ansatt, Endre, Prosedyrer: Når en endrer prosedyrer så blir oversikt over dokumenter til gjennomgang oppdatert med det samme. Før måtte en lagre og åpne på nytt for å se endringene.

– PO, nummerserie: Kan bruke $(YR) for automatisk årstall med to siffer. Denne kommer i tillegg til $(YEAR) for årstall med 4 siffer
– PO, Viste feil(gammel type) referanse
– PO, Oversikt, Valg av leverandører: Kunne ta noen sekunder

– PO, Utskrift: RefNr på utskrift viste feil nummer
– Reservedel, Endre: RefNr når en endrer / viser del viste feil. Det var riktig i kolonnen for RefNr i oversikten