Ny versjon: File access denied

Når en må oppdatere programmet fordi det er nyere versjon på server så lastes det først ned en kopi av det nye programmet, som kalles Client.exe inntil videre.

Om en får «File Access Denied» når programmet prøver å laste ned så er det fordi programmet ikke får lov til å lagre en fil (eller program) i katalogen der programmet kjøres.

Dette skyldes som oftest at en har lagt programmet inn i C:\Programfiler(xx). Da må katalogen til programmet flyttes, f.eks C:\Programfiler(86)\WinVed til C:\WinVed.

Om en alikevel får samme feil må en sjekke om en har skrivetillatelse i denne katalogen. Prøv å lagre en fil og slett den etterpå. Om Client.exe  eksisterer så skal en kunne slette denne filen.