Client.exe – McAfee antivirus

Ved oppdatering så kan McAfee Antivirus forstyrre oppdateringen, slik at WinVed32.exe blir fjernet, og en sitter igjen med Client.exe.

Løsning (kortsiktig):
– Skift navn på Client.exe til WinVed32.exe

Løsning (litt mer langsiktig):
– Prøv å overbevise McAfee at både WinVed32.exe og Client.exe er programmer som skal være tillatt.

Løsning (langsiktig):
– Av-installer McAfee, da brukes Windows sin antivirus og problemet er løst.