31.01.2019 – Ver 5.123 (PO, Avvik, Deler, Risiko, Sertifikater)

– Avvik, endre på små skjermer: Dokumentboks ble sammenklemt og dekket bunn av infofeltet.
– PO, Utskrift: Tar ikke med tittel
– PO, Utskrift, Deler: Info tekst etter første linje kunne gå inn i kolonne for pris
– PO, Utskrift, Deler: Kunne få med RefNr info fra forrige linje
– PO, hent deler: Tar ikke med info felt fra del
– Deler, Endre Delenr: Om ein annen del har samme delenr vises melding om dette, og en kan se denne delen om ønskelig.
– Hovedsertifikater, Oversikt: Lagt til oversikttype 2 som har kolonne for mellomliggende og årlig dato
– Skjema: Kan begrense tilgang på stillingsgruppe.
– Verkstedliste, utskrift: Komponentnummer og navn manglet
– Risiko: Kan tilpasse sannynlighet og grense for lav/høy risiko pr risikogruppe
– Risiko, oversikt maler/Utførte: Valg for risikogruppe