29.10.2020 – Ver 5.214 (Skjema, Dokument snarvei)

– Skjema: Kan grupperes i valgfri gruppe, gruppe settes i design av skjema
– Skjema oversikt: Valg av gruppe begrenser oversikt/valg av skjema
– Skjema snarvei: Kan begrenses til gruppe
– Fil, Server Admin, Skjema, Oppdater indeks: Oppdaterer gruppe på utførte skjema ihht skjema oppsett
– Dokument snarvei: Kan skifte ut deler av dokumentsti med Avdeling eller hjemmeområde for ansatt vha ($HOMEDIR)