28.11.2018 – Ver 5.117 (Risikoanalyse, Vedl.plan)

– Jobber, Risikoanalyse: Har fått plass til 4 risikoanalyser
– Risikoanalyse: Fått infofelt som settes automatisk via vedlikeholdsplanen på ny risikoanalyse.
– Risikoanalyse: Full utskrift
– Risikoanalyse, Endre: Endret plassering av elementer (mer i bredden).
– Vedlikeholdsplan: Fått søkefelt.