27.02.2019 Ver 5.130 (Verkstedliste, SafeSeaNet)

– Verkstedliste, Rapport: Eventuell fil/filvedlegg får navn etter verkstedlisten
– Verkstedliste, endre: Har lagt inn valg for «ikke utført»
– SafeSeaNet Crewliste: Finner automatisk kaptein (CAPT, KAPT eller SKIP) og legger han først. Listen lagres nå automatisk. Sjekker at fartøy er valgt. Om ingen er valgt så velges alle som er ombord,
– Oversikt mannskap: «Ombord nå» foreslår samme fartøy som er valgt i oversikten. Fartøy kan endres av alle.