22.10.2020 – Ver 5.209 (dokumenttre, dokumenter, brukere, Skjema, PO)

– Snarvei, dokumenttre: ($AVD) i dokumentsti byttes automatisk ut med brukeren sin avdeling.
– Dokumenter, endret posisjon for ansatte fra AVDELING/CREW til EMPLOYEE
– Dokumenter, endret posisjon for avdelinger fra AVDELING til DEPARTMENT/AVDELING
– Dokumenter, posisjonene blir automatisk flyttet i dokumenttre.
– Fil, Oppsett, Brukere, Ny: Sett tilgang automatisk ihht brukernivå for nye brukere.
– Doc, Endre ISM Skjema: Om en ikke har lisens for skjema, så vises dette i tittel, samt at en ikke får lagt til nytt skjema om det er 3 skjema (som er gratis uten lisens for skjema) eller flere.
– PO, Endre: Tittel på PO blir satt inn som første linje i PO text. Om denne linjen endres eller erstattes av annen tekst så oppdateres ikke PO text.