20.10.2020 – Ver 5.208 (Vedlikehold)

– Vedlikehold, Ferdig: Om går inn på deler så kan deler nå kopieres fra den nye komponent-deleoversikten, i stedet for bare i fra delelisten.