20.10.2020 – Ver 5.207 (Deler, System)

– Flere komponentreferanser på deler (fra 2 til 10)
– Fil, Oppsett, System: Trenger ikke lenger å velge mellom å bruke delelister eller komponentreferanse på deler. Begge brukes nå samtidig.
– Komponent, Oversikt, Deler: Forenklet oversikt der deler fra både delelister, jobber og reservedels-komponentreferanse er med i samme oversikt. Første kolonne viser hvordan delene er funnet. Før var dette fordelt på to ulike vinduer.