19.06.2020 – Ver 5.193 (ISM skjema, Oversikt mannskap/ansatte, Skift bruker)

– ISM Skjema: Kan legge inn formler i edit/label felter
– Oversikt mannskap/ansatte: Ny oversikttype (Nr 4) som viser prosedyrer for hver ansatt
– Skift bruker: Virket ikke med brukerkode med mindre enn 3 tegn. Dette er endret til 1 tegn slik som i vanlig pålogging.