18.02.2019 – Ver 5.129 (Arbeid/lønn, Autoreconnct, Bruker, Avfall)

– Ansatt, Arbeid timer: Nye rutiner for å beregne timer, overtid og lønn. To satster for overtid på dag og uke, to tillegg for lørdag og et for søndag. Kan også viser kolonner for timer > 9 pr dag og timer > 40 pr uke for arbeidstilsynet.
– Summering med overtid kun på uker
– Autoreconnect ved pålogging er fjernet for at en skal få en definert pålogging (for å sikkert detektere om IP-adressen er endret).
– Utlogging ved avslutning, Autoreconnect er fjernet
– Skjema, Signer: Om det er en brukerkonto som må legge inn eget navn så må dette legges inn. Ellers tas navn i fra brukeroppsettet.
– Avfallslogg: Kan endres i 31 dager. (Satt til 1 dag i Ver 5.122)