13.10.2020 – Ver 5.204 (Komponent, PO)

– Komponent, oversikt: Flytt oppdaterte ikke dokumenttre. Rapport for flytting manglet .pdf ending og ble ikke lagt opp.
– Komponent, endre komponentnummer: Om en endret andre siffer enn siste nummergruppe så ble ikke dokumentre oppdatert.
– PO, Oversikt: Kopier: Tok ikke med ordrelinjer, var ikke redigerbar
– Komponent, Vis alle jobber: Oversikt 4 endret til å ta med skjemanummer og risikoanalyse, Ny oversikt 5 tar med dokumentnavn