11.12.2018 – Ver 5.118 (Risikoanalyse, Flytt historikk, Flytt del)

– Risikoanalyse: Kan sette opp grupper av konsekvenser
– Endre risikoanalyse: Nytt felt for risikogruppe.
– Flytt historikk til en annen komponent
– Kopier/send del til annen avdeling/båt: Om ny del skulle lages ble den ikke kopiert riktig.