09.02.2019 – Ver 5.126 (Bakgrunner, Skjema, Design)

– Bakgrunn: Ved felles bakgrunn så kan den automatisk overstyres pr avdeling/fartøy om bruker er låst til avdeling/fartøy eller må velge en avdeling/fartøy ved innlogging.
– Brukere: Kan overstyre bakgrunner pr bruker
– Skjema: Feil ved lagring ved endring av skjema-format som har flere faner som er delvis rullet nedover ved lagring.