05.10.2020 – Ver 5.201 (jobber, System, Vedlikeholdsplan, tilstandsjobber)

– Jobber: Endret Jobbgruppe som var lite brukt til Merkelapp, som kan brukes for å sortere ut spesielle jobber.
– Oppsett, System: Tittel på Merkelapp kan endres i Systemoppsettet.
– Vedlikeholdsplan: Lagt til nedtrekk for Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, knappen Verktøy: Har fått valg for å sette Merkelapp.
– Vedlikeholdsplan, Knappen for ny post (øverst til venstre) er nå aktivert, og kommer med en forklaring på hvordan jobber kan legges inn.
– Vedlikehold, Tilstandsjobber: Kan nå legge inn nye tilstandsjobber direkte, og de kan rapporteres ferdig herfra.